Fokusointi

Oletko koskaan miettinyt, mistä sanonnat ”perhosia vatsassa” tai ”särkynyt sydän” tulevat? Niistä puhutaan eri kielissä eri sanoin, mutta alkuperä on sama: kehotuntemus. Syventyessäsi fokusointiin sinulle avautuu kokonainen kehotuntemusten koodikieli!

Fokusointi on filosofi ja psykologi E.T. Gendlinin kehittämä, jo klassiseksi muodostunut kehotietoisuuskäytäntö. Fokusoinnissa ihmisen sisäsyntyinen, usein unohtunut taipumus kuunnella kehoaan viritetään uudelleen, ja sitä kehitetään yhä hienojakoisemmaksi. Tarkoituksena on sisällyttää kehon kuunteleminen ja tietämys osaksi arkea. Tausta-ajatuksena on se, että keho on perustavasti vuorovaikutteinen ja kantaa kaikkea kokemaamme. Näin keho sisältää runsaasti tietämystä, joka ei arkielämässä nouse tietoisuuteemme siinä määrin kuin olisi optimaalista. Fokusoinnin avulla saamme yhteyden kehomme kantamiin merkityksiin ja annamme niiden puhua, avautua ja muuttua. Kyseessä on elämälle ominainen spontaani ja luonnollinen muutos, jonka suuntana on hyvä ja oikeellinen.

Fokusointi kartuttaa itsetuntemusta, voimaannuttaa, lisää hyvinvointia, ravitsee luovuutta, kasvattaa itseluottamusta, parantaa vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja, vahvistaa intuitiota, kehittää ongelmanratkaisutaitoja, antaa välineitä stressinhallintaan, konfliktinratkaisuun ja kriisien läpikäymiseen. Se toimii erinomaisena apuvälineenä (työ)tehtävissä ja päätöksenteossa. Fokusointia voi käyttää keksimiseen, ideoiden jalostamiseen sekä työnohjaukseen. Fokusointi lisää itseohjautuvuutta, auttaa tunnistamaan omat halut ja tarpeet ja auttaa omien rajojen asettamisessa. Näin fokusointi tarjoaa välineitä elämän kaikilla osa-alueilla jaksamiseen ja iloitsemiseen.

Fokusointia voi harjoittaa itsenäisesti sekä pareina ja ryhmässä. Vuorovaikutteinen fokusointi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tarjoaa uudenlaisen sosiaalisen suhteen mallin. Fokusoivassa yhteisössä (työ)hyvinvointi lisääntyy ja yhteistyötaidot vahvistuvat.

Lisää tietoa saat New Yorkin fokusointi-instituutin nettisivuilta (focusing.org)  Lisäksi aiheesta on suomeksi saatavilla jo kolme teosta: Peter A. Levine: Kun tiikeri herää (2008), Traumaterapiakeskus, Eugene T. Gendlinin Fokusointi (2014), Basam books ja David I. Romen Kehosi tietää vastauksen (2016), Viisas elämä oy.

Fokusoinnin avulla saat elämyksen omasta voimastasi: kehosi tuntee ongelman ja sen ratkaisun. Fokusointi muuttaa luontevasti suhdettasi käsiteltävänä olevaan asiaan, ja samalla pääset lähemmäksi omaa ydintäsi! Tervetuloa fokusoinnin lumoavaan maailmaan!

Palvelut:

Yksityisvastaanotto
-Tarvekartoitus ja kustannusvertailu (1-2h)
-Konsultointi (1-2h)
-Ohjatut fokusointi-istunnot (1-1,15h)
Kurssit (18h/kurssi)
-Fokusoinnin perustaidot I-IV
Työpajat
-Yhteydessä kehoon- teematyöpajat (2h-7h)