Ruokapiiritoiminnan hyödyt

Lähiruoalla on monia myönteisiä ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia. Ruokapiirit kasvattavat lähiruoan kysyntää ja lisäävät sen tunnettuutta. Ruokapiiri edistää lähiruoan tuotantoa ja kulutusta kokoamalla ja järjestämällä kuluttajat riittävän suuriksi yksiköiksi, jolloin toiminta on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Lähiruoka määritellään usein ruoaksi, joka siirtyy tuottajalta tai valmistajalta suoraan kuluttajalle ilman välikäsiä. Ruokapiiri organisoi kuluttajat sopivan kokoisiksi ryhmiksi sekä ruoan ostamisen että myymisen kannalta.

Ruokapiirit edistävät ja tukevat toiminnallaan luonnonmukaista ruoantuotantotapaa ja vähentävät ruokahävikkiä, koska ruokaa tilataan kuluttajalähtöisesti tarpeeseen, ei varastoon. Lisäksi ruokapiirit tarjoavat kuluttajille helpon tavan omaksua uusia ekologisia, terveellisiä tai muuten kiinnostavia ja itselle sopivia ruokavalioita ja jakaa tämä kokemus muiden kanssa. Tällä on myönteisiä vaikutuksia kansalaisten yleiseen hyvinvointiin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan.

Ruokapiirit tuovat vaihtoehdon keskittyneen kaupan rinnalle ja edistävät kuluttajien ja tuottajien välistä kumppanuutta ja yhteistyötä. Ruoan tuottajat, valmistajat ja toimittajat ovat yleensä lähialueen pienyrityksiä, joiden toiminta- ja kasvumahdollisuuksia ruokapiirit edistävät. Ruokapiirit ovat myös yksi verkkokaupan muoto.

Ruokapiiritoiminta voi kehittyä kestäväksi ja pysyväksi toiminnaksi, joka edistää ihmisten hyvinvointia ja etenkin kaupunkien ekotehokkuutta. Toiminnan tukemiseksi on perustettu Pro Ruokapiirit ry. Voit liittyä sen jäseneksi täällä: http://www.proruokapiirit.fi