Toimintaperiaatteet

Ruokapiiri on paikallinen, usein tietyn asuinalueen asukkaiden itse perustama ja hallinnoima yhteisö, jonka kautta kuluttajat tilaavat ruokaa mahdollisimman suoraan tuottajilta ja valmistajilta. Ruoat tilataan etukäteen ja noudetaan sovittuna aikana jakelupisteestä läheltä kotia. Ruokapiirit sopivat toimituksista tuottajien tai toimittajien kanssa ja järjestävät itse ruuan jakelun. Tuotteet otetaan piirissä vastaan ja lajitellaan tilaajille talkoovoimin. Talkootyötä arvostetaan ja sillä on suuri merkitys osallisuuden ja yhteisöllisyyden tuomisessa ihmisten arkeen. Ruokapiirin ottama pieni kate käytetään toimintamenoihin, satunnaisiin tarvikehankintoihin ja verkkojärjestelmien ylläpitoon.

Ruokapiiri voi työstää itselleen sopivan valikoiman ja tehdä yhteistyötä haluamiensa lähituottajien tai tukkurien kanssa. Useimmat piirit hankkivat ensisijaisesti lähellä tuotettua ruoka sekä usein luomuruokaa: ruokapiiriläiset haluavat sekä syödä lähiruokaa että tukea sen tuotantoa. Parhaimmillaan ruokapiirien kautta voi saada suurimman osan kotona kulutettavasta ruoasta.

Ruokapiiri on kansalaisten omaehtoinen ruohonjuuritason lähipalveluinnovaatio. Ruokapiirit edustavat arjen aktivismia, jossa kansalaiset voimaantuvat ja pääsevät itse vaikuttamaan ruokahuoltoonsa. Pientuottajille ruokapiirit edustavat järjestäytyneitä asiakkaita ja parhaimmillaan myös kumppaneita, joiden kanssa voi käydä kauppaa keskusliikkeitä pienemmillä tai satunnaisilla tuote-erillä ja vähäisemmällä hintakilpailulla sekä yhdessä neuvotella kaupankäynnin ehdoista. Ruokapiirivaihdanta on reilua, koska piiriläisille on tärkeää tietää kenelle ruuasta maksettu hinta menee, ja että tuottaja saa työstään asianmukaisen korvauksen. Ruoan tuottajat koetaan kumppaneiksi, joiden kautta saadaan omakohtainen kosketus maatalouteen ja ruoantuotantoon. Ruokapiiriläisille tämä merkitsee ruoan ja sen tuottajien arvostuksen nousua.